Koska olen opettaja, kuulun ammattijärjestöön, jonka nimi on Opettajien Ammattijärjestö eli tuttavallisemmin OAJ. Eihän minun olisi pakko kuulua, mutta ammattiyhdistysperinne on jo tavallaan velvoittava. Meillähän tässä rakkaassa kotimaassamme on jo kauan järjestäydytty hakemaan palkkaratkaisuja, työetuja ja myös -vaatimuksia neuvottelemalla asioista työnantajan kanssa. Ammattiyhdistysten alkutaival niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa on aikoinaan ollut melkoisen kankeaa, koska monet pitivät yhdistymistä askeleena kommunismiin. Hiljalleen niin Suomessa kuin muuallakin on koko yhteiskunta taipunut sävyisästi hyväksymään ammattijärjestöt asiallisesti ja neuvottelut sujuvat lakien ja asetusten mukaisesti. Suurin osa opettajista on kuntien palveluksessa,  vähemmistö sitten valtion tai yksityisen puolen palkkaamana. Kaikki opettajat eivät kuulu OAJ:hin, mikä minun mielestäni on huono asia. OAJ:n neuvottelijat ovat tehneet sopimukset Kuntatyönantajan (KT) kanssa ja ne, sekä palkka- että työehtoratkaisut, koskevat kaikkia opetustyötä tekeviä ja nämä asiat määritellään OVTES:ssä (Opettajien virka- ja työehtosopimus). Niinpä järjestöön kuulumattomat saavat  monessa asiassa samat edut kuin ne, jotka kuuluvat ja maksavat jäsenmaksut. On muuten huomioitava, että OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka tekee sopimuksen suoraan työnanatajan kanssa. Jos meillä ei olisi OAJ:tä, laatisi KT omavaltaisesti meille työehdot ja takaan ja allekirjoitan, että asiamme olisivat huonommin.

OAJ:n päätehtävä on olla edunvalvontajärjestö. Se hoitaa siis valtakunnallisen työehtosopimuksen, mutta sen kautta toimitaan myös erittäin aktiivisesti paikallisella ja alueellisella tasolla. Luottamusmiehet ja työsuojelu neuvottelevat yksittäisten kuntien kanssa esim. TVA-palkkioista ja samaiset henkilöt lähtevät heti liikkeelle, jos työntekijöillä on jotain erimielisyyttä joko työnantajan tai jopa työtovereiden kanssa. OAJ kouluttaa luottamushenkilönsä erittäin hyvin ja näillä on myös suora yhteys OAJ:n pääkallonpaikalle Helsinkiin. OAJ:llä on omat lakimiehet ja järjestöasiamiehet, jotka tuntevat monimutkaisen OVTES:n erittäin hyvin ja pystyvät tulkitsemaan sopimuksen solmukohtia. Tässä kohtaa ihmettelen taas heitä, jotka eivät halua olla järjestömme jäseniä. Vaikeassa tapauksessa he ovat täysin turvattomia ja oman onnensa nojassa.

OAJ:llä on valtuusto ja hallitus, jotka toimivat asioiden hoitajina työnantajan ja alue- ja paikallistason välillä. Valtuustossa on 150 jäsentä ympäri Suomea kaikista valtakuntamme koulutustasoista eli siis päiväkodin opettajista yliopiston opettajiin asti. Valtuusto päättää suurista yleisistä linjoista. 

Edunvalvonta-asiaa voi kuka tahansa jäsen seurata lukemalla Opettaja-lehteä, jonka kaikki OAJ:n jäsenet saavat yhtenä jäsenmaksun vastineena. Lehti on kansainvälisestikin arvioiden erittäin hyvä ja sisältää runsaasti merkittävää ja ajankohtaista ammattiyhdistysasiaa. OAJ:n kautta jäsenet saavat monenlaisia etuja alkaen matkavakuutuksesta ja lakimiehen palvelusta päätyen paikallisen tason tekemiin sopimuksiin. Nykypäivän maailmassa yhdistyksillä on lähes poikkeuksetta nettisivut, joiden kautta tiedotus kulkee nopeasti ja helposti. Ennen kotisivuaikaa meillä Vihdissä ilmestyi 6-8 kertaa vuodessa (hallituksen kokousten jälkeen) V.Ope-lehti, joka oli ihan vaan muutaman sivun mittainen moniste, mutta täynnä asiaa. 

Meillä Vihdissä on vuosien varrella ollut runsaasti jäsenetuja erilaisiin liikuntakohteisiin. Paikallisyhdistykset huolehtivat yhdessä alueyhdistyksen kanssa järjestöaktiivien koulutustapahtumia ja niinpä esim. puheenjohtajat, sihteerit, jäsenasioista ja taloudesta vastaavat henkilöt eivät joudu kylmiltään tehtäviinsä, vaan heille annetaan hyvä tuki. Kaikissa työyksiköissä on yhdistyksen yhteysopettaja, joka tiedottaa tärkeistä asioista kaksisuuntaisesti niin hallitukselle kuin jäsenille.

Ammattiyhdistykset kautta koko maan järjestävät paikallisesti myös monenlaisia huvituksia, jotka eivät kylmästi ajatellen millään lailla kuulu ammattijärjestön tehtäviin. Niin kauan kuin muistan, on meillä täällä Vihdissä ollut innokkaita järjestöihmisiä, jotka ovat myös halunneet organisoida yhteistä ja hauskaa toimintaa. Meillä VOpet (OAJ:n Vihdin Opettajat ry) järjestää teatteri- ja konserttiretkiä sekä erilaista liikuntatoimintaa. OAJ:hän toimii hyvin aktiivisesti liikuntapuolen tapahtumissa myös valtakunnallisesti ja onhan täältä Vihdistä käyty yhdistysten välisissä kisoissa aika monenlaisissa pallopelikisoissa ja onpa mitaleitakin tuotu. 

Olen ollut kauan paikallisjärjestön kuvioissa ja jossain määrin vähän laajemminkin osallistunut toimintaan. Tämä matka alkaa hiljalleen olla loppusuoralla, vaikka en sitä ihan kokonaan vieläkään jätä. Hallitustoiminnan lopetan nyt kuitenkin tämän vuoden lopussa ja jään yhdistyksessämme hoitelemaan koulumme yhteysopettajahommia ja pyrin vielä katselemaan Lipetti-mökin perään.

oaj.jpg