Jag tror, att alla vet, att Finland är ett tvåspråkigt land. Och det andra språket är inte engelska. Nå, vi har också det tredje språket, men inte ännu engelska. Ni alla vet, att det finns samiska medborgare där i Lappland, och om du vill jobba där till exempel som lärare, måste du kunna också tala deras språk. 

När jag var en liten pojke, 11-årig i mellanskola, började vi studera svenska, inte engelska. Engelska börjades senare, men vi alla tänkte, att det är viktigt att tala och förstå svenska. Jag kan inte komma ihåg, om någon sade, att det är svårt. Naturligtvis finns det sådana människor, som har svårigheter med främmande språken, men om jag nu kan minnas rätt, största delen av mina kompisar tyckte, att engelska är svårare. Nuförtiden många elever i skolan, även de, som studerar i gymnasien, säger att svenska är så svårt, att de inte vill studera det. Men det kan inte vara så. Om du läser någon bok på engelska, läggar du snart märke till att engelska har så många undantag och också synonymer, att du inte kan förstå allting, om du verkligen inte  har ett mycket  gott ordförråd . För 15 år sedan började jag läsa Harry Potter-böcker på engelska, eftersom jag ville inte vänta på översättningen på finska. Jag tror, att då var Kerttu i gymnasiet och jag köpte henne en svenskspråkig Potter. Jag minns inte, om hon läste den, men jag läste och jag var ganska förvånad över den saken, att det var verkligen lättare att läsa den berättelsen på svenska än på engelska. Jag var förvånad också, eftersom jag inte använder svenska ofta. Ni måste betänka, att jag är redan nästan 61 och jag har inte studerat svenska efter gymnasien. Jag har talat svenska då och då och alltid när jag reser i Sverige eller på västra kusten. Några gånger har jag sagt t.ex. i Sverige, att jag inte talar engelska och då har de varit tvungna att tala svenska med mig.

Varför kunde vi inte bara lämna svenska helt och hållet. Nå, svenska är fortfarande vårt andra allmänt språk och därför alla tjänstemän borde både förstå och tala det. Jag läste från Helsingin Sanomat, att nuförtiden finns det många studenter till och med i universitet och i andra högskolor, som inte kan tala svenska tillräckligt bra. Det finns många, som har gjort allting vad de behöver för deras examen, men de kan inte ta deras examensbevis ut, eftersom de inte klarar svenska provet. Hur lätt kunde det vara att studera svenska flitigt redan i skolan och på denna sätt skaffa tillräcligt goda kunskaper också på svenska.

Jag är glad över det, att nuförtiden börjar elever studera svenska redan tidigare än för några år sedan. Jag vill, att svenska skulle komma tillbaka för alla som studerar i gymnasiet och att de verkligen måste också ha svenska vid studentexamen. 

Om du inte förstår, vad jag har skrivit, är ansvaret i alla fall ditt eget, eftersom jag är från Savolax och liksom ni vet, vi alltid ger ansvaret för den som lyssnar oss eller läser, vad vi har skrivit.